Bản tin
Bản tin Điện Lực Tháng 3 (21/04/2016)
Giảm tổn thất điện năng (TTĐN) có ý nghĩa lớn về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ngoài ra, TTĐN không chỉ là chỉ tiêu kế hoạch thực hiện hàng năm mà còn là chỉ tiêu pháp lệnh, nhằm đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống nhân dân trên địa bàn.

Bản tin Điện Lực Tháng 2-2016 (15/04/2016)
Có thể nói đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, nhất là an toàn trong ngành điện không chỉ là vấn đề của doanh nghiệp và công nhân trong ngành điện, mà còn là vấn đề đáng được quan tâm của cả xã hội. Khi có nguy hiểm hoặc sự cố xảy ra, nó không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng và thiệt hại về tài sản, của cải của người lao động, mà còn gây những hậu quả rất lớn và thiệt hại nghiêm trọng cho ngành điện cũng như toàn xã hội. Chính vì thế, mỗi người cần phải nâng cao kiến thức và ý thức của mình về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời phải luôn thực hiện nghiêm túc an toàn vệ sinh lao động.