SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
  Đảng-Đoàn thể RSS

Hội Nghị tập huấn Bảo Hiểm Xã Hội

Luật BHXH (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 (gọi tắt là Luật BHXH 2014) là một bước hoàn thiện pháp luật về BHXH góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an sinh xã hội.
  Tin địa phương

Vài nét về công tác luân chuyển cán bộ tại PC Khánh Hòa

Trong các năm qua công tác luân chuyển cán bộ được PC Khánh Hòa quan tâm, thực hiện định kỳ thường xuyên với mục tiêu: đảm bảo thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, nâng cao năng lực công tác và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ; rèn luyện, thử thách những cán bộ tuổi đời còn trẻ, có triển vọng qua các chức vụ khác nhau để nâng cao năng lực lãnh đạo và uy tín công tác của cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ có thể đảm đương chức vụ cao hơn.
  Thăm dò ý kiến
Anh/Chị thanh toán hóa đơn tiền điện qua hình thức nào
Gửi bình chọn  Xem kết quả
 
  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập